SERVICES – SÅDAN SKABER VI MERVÆRDI


Forretningsudvikling er mere end et buzzword. Når det praktiseres korrekt, giver det udslag på bundlinjen og viser at din ide eller dit projekt er bæredygtigt – også på sigt. WeDo Consult arbejder med forretningsudvikling og har en solid erfaring inden for dette fra både den private og offentlige sektor. Vi arbejder bredt med forretningsudvikling og udfører alt lige fra forretningsmodeller og –planer, til personlig sparring. Til virksomheder bistår WeDo Consult hertil gerne med den efterfølgende implementering af samarbejdets resultater i virksomheden, samt med at finde midler til eventuelle nye tiltag og projekter afledt af forretningsudviklingen. Men uanset om du er en stratup virksomhed eller en lokal forening med en god ide, er det vigtigt at du i dit fundraisingmateriale kan redegøre for at ideen er bæredygtig – også når tilskuddet er brugt op.

Forretningsmodel
En forretningsmodel er et værktøj der overordnet set er svaret på hvordan din virksomhed tjener penge eller hvordan dit projekt driftes. Den skaber et overblik over virksomhedens forretning, som kan bruges til at forbedre dennes funktion. En forretningsmodel er med andre ord en model for virksomhedens eller foreningens beskrivelse af de finansielle, sociale og eller andre former for værdier og aktiver; en samling formelle og uformelle beskrivelser om evnen til at drive forretning.

Forretningsplan
En forretningsplan er den analytiske backup og køreplan for gennemførelsen af forretningsmodellen, og er typisk en plan for opstarten af en ny virksomhed eller til en allerede opstartet virksomhed. I forretningsplanen beskrives produktet, målgruppen, hvor mange penge der skal bruges til opstart, hvor pengene skal komme fra, og hvordan fremtiden forventes at se ud. Ved fundraising til en startup virksomhed – hvad enten det er fra fonde, puljer eller investorer; er forretningsplanen det dokument der i første omgang skal overbevise en potentiel investor om at man er interessant. Forretningsplanen skal derfor være professionel og give den ønskede indsigt i din forretning. På samme vis øges muligheden for støtte til en ide eller et projekt i en forening, hvis man kan gøre rede for hvem ideen er for, hvad det koster, hvad fondsstøtten skal bruges til og hvordan ideen eller projektet gøres levedygtigt.


FUNDRAISING

Rådgivning og sparring
Ønsker du sparring før og under ansøgningsprocessen tilbyder vi gerne dette. Her vil vi sammen kigge projektet igennem og vi rådgiver dig på lige præcis de punkter, hvor du har behov for input og vejledning. Du får mulighed for konkrete anbefalinger og hurtige svar på dine spørgsmål. Det kan være en god idé med en sådan hjælp tidligt i projektet, da det herved kan videreudvikles og vinkles på en sådan måde, at muligheden for ekstern finansiering optimeres.

Projektvurdering og optimering
Vi vurderer gerne om dit projekt er egnet til at søge støtte. Vi kommer med konkrete handlingsforslag og anbefalinger til forbedringer af projektet. I forlængelse heraf udarbejder vi en konkret finansieringsplan der indeholder konkrete fonde og puljer der matcher med dit projekt.

Fondsansøgning og ekstern kommunikation
Med dig på sidelinjen udarbejder vi i samarbejde med dig konkrete ansøgninger, hvor vi sikrer en kvalitativ beskrivelse samt en optimering og vinkling af ansøgningen, så projektet opnår de bedste forudsætninger for at opnå eksterne midler. Vi tager os af fondsansøgningen, ansøgningsprocessen og kommunikationen med nødvendige aktører. Derved fungerer vi som jeres eksterne fundingafdeling.

Samlet pakke
WeDo Consult tilbyder også en samlet pakke, hvor vi bliver din personlige sparringspartner, udvikler og fundraiser. Her får du en indledende sparring der sikrer, at projektet kommer godt fra start, efterfulgt af projektvurdering og optimering i form af en konkret handlings- og finansieringsplan, samt udarbejdelse af ansøgninger. Den samlede pakke giver dig med andre ord fuld service fra start til slut.

Vores timepris er 1200 kr. ex moms og vi tager ikke success fee*.
Fast pris gives ud fra din specifikke opgave og her tager vi naturligvis heller ikke success fee*.

Særligt for startup virksomheder og lokale foreninger
Med en mission om at hjælpe flere gode ideer og projekter til verden tilbyder vi derfor som noget helt særligt startup virksomheder og lokale foreninger, professionel hjælp til priser fra kun 499 kr./måned. Med WeDo Support tilbyder vi en abonnementsordning hvor du køber adgang til online sparring via e-mail af en professionel fundraiser på netop dit projekt. Supporten kan anvendes til fx:

– Vurdering af projektidé
– Kvalitetssikring af ansøgning
– Optimering af ansøgning
– Vurdering af budget

Du står med arbejde selv, men får stadig professionel assistance – og kun til det du har brug for og når du har brug for det.
Sådan foregår det:
Når du har købt et abonnement, bliver du oprettet i vores system og vil i den tilmeldte periode have adgang til professionel online rådgivning i det antal timer pr. mdr. som du har valgt. Vi afregner pr. påbegyndt kvarter og vi kræver ingen succesfee*

Du kan vælge mellem:
– 1 times online sparring pr/måned til 499 kr. ex moms
– 2 timers online sparring pr/måned til 899 kr. ex moms
– 3 timers online sparring pr/måned til 1245 kr. ex moms

Abonnement på onlinesparring skal være på minimum 3 måneder. Køber du 12 måneder får du to måneder gratis.

Har du behov for yderligere online rådgivning, eller ønsker du ikke at binde dig til et abonnement, koster online rådgivning 795 kr. ex moms pr. time. Som abonnent får du 20 % rabat på tilkøb af online rådgivning.

* Succesfee er betegnelsen for det honorar en fundraiser typisk modtager i tilfælde af bevilling til dit projekt.