Services – sådan skaber vi merværdi

FORETNINGSUDVIKLING OG FUNDRAISING


FORRETNINGSUDVIKLING

Forretningsudvikling er mere end et buzzword. Når det praktiseres korrekt, giver det udslag på bundlinjen. WeDo Consult arbejder bredt med forretningsudvikling og har en solid erfaring inden for dette fra både den private og offentlige sektor. Vi arbejder bredt med forretningsudvikling og udfører alt lige fra forretningsmodeller og –planer, til personlig sparring. WeDo Consult bistår gerne med den efterfølgende implementering af samarbejdets resultater i virksomheden, samt med at finde midler til eventuelle nye tiltag og projekter afledt af forretningsudviklingen.

Forretningsmodel
En forretningsmodel er et værktøj der overordnet set er svaret på hvordan din virksomhed tjener penge. Den skaber et overblik over virksomhedens forretning, som kan bruges til at forbedre dennes funktion. En forretningsmodel er med andre ord en model for virksomhedens beskrivelse af de finansielle, sociale og eller andre former for værdier og aktiver; en samling formelle og uformelle beskrivelser om virksomhedens evne til at drive forretning.

Forretningsplan
En forretningsplan er den analytiske backup og køreplan for gennemførelsen af forretningsmodellen, og er typisk en plan for opstarten af en ny virksomhed eller til en allerede opstartet virksomhed. I forretningsplanen beskrives produktet, målgruppen, hvor mange penge der skal bruges til opstart, hvor pengene skal komme fra, og hvordan fremtiden forventes at se ud.


FUNDRAISING

Rådgivning og sparring
Ønsker du sparring før og under ansøgningsprocessen tilbyder vi gerne dette. Her vil vi sammen kigge projektet igennem og vi rådgiver dig på lige præcis de punkter, hvor du har behov for input og vejledning. Du får mulighed for konkrete anbefalinger og hurtige svar på dine spørgsmål. Det kan være en god idé med en sådan hjælp tidligt i projektet, da det herved kan videreudvikles og vinkles på en sådan måde, at muligheden for ekstern finansiering optimeres.

Projektvurdering og optimering
Vi vurderer gerne om dit projekt er egnet til at søge støtte. Vi kommer med konkrete handlingsforslag og anbefalinger til forbedringer af projektet. I forlængelse heraf udarbejder vi en konkret finansieringsplan der indeholder konkrete fonde og puljer der matcher med dit projekt.

Fondsansøgning og ekstern kommunikation
Med dig på sidelinjen udarbejder vi i samarbejde med dig konkrete ansøgninger, hvor vi sikrer en kvalitativ beskrivelse samt en optimering og vinkling af ansøgningen, så projektet opnår de bedste forudsætninger for at opnå eksterne midler. Vi tager os af fondsansøgningen, ansøgningsprocessen og kommunikationen med nødvendige aktører. Derved fungerer vi som jeres eksterne fundingafdeling.

Samlet pakke
WeDo Consult tilbyder også en samlet pakke, hvor vi bliver din personlige sparringspartner, udvikler og fundraiser. Her får du en indledende sparring der sikrer, at projektet kommer godt fra start, efterfulgt af projektvurdering og optimering i form af en konkret handlings- og finansieringsplan, samt udarbejdelse af ansøgninger. Den samlede pakke giver dig med andre ord fuld service fra start til slut.